วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นวัตกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล

การวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล
1.       ทักษะ  (Skill / Technic)
-       การเตะ / การส่ง Kick / Pass
-       การรับ / การหยุด  Reception / Traping
-       การเลี้ยง  Dribbling
-       การโหม่ง  Heading
-       การทุ่ม  Throw – in
-       การเข้าสกัด  Tackling
-       การยิงประตู  Shooting
2.       สมรรถภาพ  (Condition)
-       ความแข็งแรง  Strength
-       ความเร็ว  Speed
-       ความอดทน  Endurance
-       ความคล่องตัว / ความอ่อนตัว  Agility / Flexibility
3.       ยุทธวิธีการเล่น  (Tactic)
1.       ยุทธวิธีการรับ  (Defensive  Tactic)
-      เฉพาะบุคคล  Individual
-      กลุ่ม  Group
-      ทีม  Team
2.       ยุทธวิธีการรุก (Offensive  tactic)
-      เฉพาะบุคคล  Individual
-      กลุ่ม  Group
-      ทีม  Team

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น