วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

My

นายสิทธิชัย ดาววิจิตร  อายู 41
จบการศึกษาปริญาตรี
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านเขาวง
ปรัชญา  พูดดี  ทำดี  ชีวิตจะดีเอง
คติธรรม  ทำความดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น